Visie


Marie-José gaat voor uitdaging in veranderingsprocessen en wil deze op professionele wijze implementeren. Innovatie en originaliteit staan hierbij centraal.

Met de juiste mensen op de juiste plaats én aandacht voor persoonlijke ontwikkeling wil zij een concrete bijdrage leveren aan een duurzame toekomst.

Marie-José wil een maatschappelijk verantwoorde kunstenaar zijn en als zodanig herkend worden. Zij is zeer betrokken bij haar omgeving, dit komt tot uiting in haar materiaalgebruik, inspiraties en kleurgebruik.
 

Haar voornaamste doelstellingen zijn:

  • het anders leren kijken naar de dagelijkse natuurlijke leefomgeving en daardoor een positieve houding t.o.v. ‘groen’ en natuur te ontwikkelen.
  • het bewust worden van haar eigen unieke blik daarop door associëren en daar uitdrukking aan geven (hierbij de creativiteit bevorderen en tevens de waarde ontwikkeling)
  • erkenning en waardering geven aan uniciteit en vrije gedachtevorming.
  • leren leven met passie en zingeving.
  • leven vanuit je hart en intuïtie en minder vanuit je hoofd.
  • kunst kan je leren loslaten, kunst beeldt en verbeeldt.
  • beelden drukken meer uit dan woorden en laten een wereld open gaan waarin meer balans kan ontstaan tussen lichaam en geest.
  • door het inzetten van je creativiteit kun je bij jouw diepste geluk terecht komen en nieuwe stappen in de juiste richting zetten.
  • speciaal in de huidige hectische en onzekere tijd waarin wij leven, wil Marie-José door middel van het maken, creëren en bekijken van beeldend werk mensen aan het denken zetten. Dat ze eigen verantwoordelijkheid nemen en bewust gaan leven. Dat ze de juiste keuzes kunnen maken en aandacht hebben voor elkaar, de aarde en cultuur respecteren. In het vinden van je eigen stilte en beeldend werken kom je daar achter en kun je veel uit jezelf halen en ook veel bereiken.

 

Kunst én natuur: het beste van twee werelden! Deze combinatie leent zich goed voor zowel de expressieve creativiteit van Marie-José Gerads die met verf, papier, textiel, wol, en bladeren en allerlei materialen uit de natuur de meest inspirerende werken creëert.

 

"je mooiste leven leren leven in stilte met kunst en natuur”