Duurzaam


Duurzaam omgaan met onze inspiratiebron
Marie-José is daarom zuinig op haar inspiratiebron. Het is wereldwijd bekend dat we teveel vragen van onze planeet, waardoor deze lijdt onder ons gedrag. Daarom zoekt zij steeds naar duurzame oplossingen in het haar creaties. Daarbij wordt in het ontwerp het hergebruik van materialen meegenomen. Eventuele nieuwe materialen worden alleen toegepast als de herkomst en het gebruik geen negatief effecten hebben op milieu en klimaat.

Het is onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met onze planeet. Daarnaast maakt ze graag gebruik van de natuur als inspiratiebron, omdat dit leidt tot meer natuurlijke resultaten.